Naše doba

a
rodinné konstelace

Konstelace
TRVAJÍ
jeden den
(pokud není
uvedeno jinak).

 

CELKOVÁ CENA

JE

1200 KČ

500 Kč
(vstup)

a

700 Kč
(vlastní konstelace)
 

 

 

Vlastní konstelaci
 si jednotliví zájemci vždy
LOSUJÍ,
 takže není
povinná.

(Osoba se závažnější nemocí,
nebo matka kojící dítě, mohou požádat
o konstelaci přednostně)
 

PŘIHLAŠUJTE
se
na mejlu či
 telefonu
uvedeném pod
jednotlivou akcí
a
přijde Vám
pozvánka
na Vaši
emailovou adresu
nebo
sms
s podrobnostmi

Konstelace se konají
v nepracovní dny
(většinou v sobotu)
 

Začátek v 9.30hod
(není-li uvedeno jinak)

Konec mezi 18. az 19. hodinou

 

 

 

 

 

 

Rodinné
konstelace
a
pohyby duše

 

Terapii vede
Mgr.
 Beatrice
Landovská

Jednodenní
rodinné konstelace

PRAHA

24. června 2017

Husova 9, Praha 1
vedle restaurace Zlatý dvůr
GALERIE - 3. patro
zvonek Galerie
po zazvonění bzučák
otevře vnitřní dveře


beatland@nebesa.cz
Beatland: 604 464 126

Třídenní konstelace
v Úštěku u Litoměřic

od 13.7. do 16.7.

od 24.8. do 27.8.

od 14.9. do 17.9.

Třídenní konstelace v Úštěku u Litoměřic

Celková cena 3 900
(kurz, jídlo, ubytování)

beatland@nebesa.cz
Beatland: 604 464 126


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dole
tak i nahoře.

Je-li obsažen
celý vesmír
v zrnku písku,
je obsažen
i v jediné
lidské buňce.

V sobě hledej odpovědi
na otázky světa.

V sobě hledej otázky
 na odpovědi světa.

 


GNOTHI SEAUTON

„Poznej sám sebe“

Poznej své hlubiny,
své podvědomí,
 svou rozpolcenost,
poznej svá tabu
 a skrze hlubinné poznání sebe sama,
poznáš celý svět,
celý vesmír.

Poznáš-li
svojí vlastní temnotu,
jsi připravený
přijmout
i temnotu světa.
Poznáš-li své vlastní světlo,
 uvidíš i světlo světa.

GNOTHI
SEAUTON

je věta nadepsaná
nad věštírnou
starověkého světa,
nad Delfami.


Moira - Osud

 

Příběh
krále Oidipa

Oidipus v chrámu


Théby

Oidipus a Antigóna

Co je „za“ konstelacemi?

 

K čemu člověk dojde přijetím svého rodinného systému?

 


 

   

Vstup:

Vstup:

 
BEATLAND Astrologie